Arts escèniques

Els i les artistes que ho desitgin i reuneixin els requisits poden enviar el seu currículum i la informació pertinent per ser inclosos en l’Arxiu. L’entrada a l’Arxiu es regeix segons els criteris de selecció descrits més avall.

La participació en el projecte implica l’acceptació de les presents bases i la plena conformitat del seu contingut, així com la cessió dels drets d’imatge per al seu ús al web de l’Arxiu d’Artistes de Menorca.

Els i les artistes participants cedeixen els seus drets d’imatge amb la finalitat exclusiva de la creació i difusió de l’arxiu esmentat.

De conformitat amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea aplicable des del 25 de maig de 2018 i la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’artista dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades per a la seva participació. Les dades seran incorporades a un fitxer/arxiu inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades seran utilitzades en la gestió, tractament i difusió de l’Arxiu.

Sobre aquestes dades es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta llei a través de comunicació dirigida al Consell Insular de Menorca a la direcció artistesmenorca@cime.es.

Criteris de selecció:

- Ser persona física, individual o col·lectiu
- Ser major d’edat
- Haver nascut a Menorca o residir-hi com a mínim de fa un any
- Tenir interessos lligats a la creació artística, a través d’un currículum que demostri la trajectòria artística.


FORMULARI PER LA SELECCIÓ
ARTS ESCÈNIQUES

Termini finalitzat