Arts escèniques - Formulari per la selecció d'artistes


Formulari
Formulari
Dades personals

Nom i llinatges:
Nom artístic:
Correu electrònic:
Adreça:
Telèfon:
Data naixement:

A continuació es valoren les respostes positives amb 1,1 punts. Les negatives 0 punts. Mínim de 5 per entrar a l’Arxiu d’Artistes.

1. Tens estudis d’arts escèniques o relacionats?

2. Has presentat algun espectacle a un espai d’àmbit autonòmic?

3. Has presentat algun espectacle a un espai d’àmbit nacional?

4. Has presentat algun espectacle a un espai d’àmbit internacional?

5. Has guanyat algun premi?

6. Has fet alguna col·laboració amb altres disciplines artístiques?

7. Has treballat en alguna pel·lícula, documental, curtmetratge?

8. Has treballat a fires de teatre o similar?

9. Formes part d’alguna companyia?

10. Tens web?

11. Tens alguna obra pendent per a l’any 2019 o 2020?

12. Pertanys a alguna associació professional del teu àmbit artístic?


 
Estic d'acord
Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. D'acord amb les previsions del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea aplicable des del 25 de maig de 2018 i en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular de Menorca a la direcció artistesmenorca@cime.es