Arts musicals - Formulari per la selecció d'artistes


Formulari
Formulari
Dades personals

Nom i llinatges:
Nom artístic:
Correu electrònic:
Adreça:
Telèfon:
Data naixement:

A continuació es valoren les respostes positives amb 1,2 punts. Les negatives 0 punts. Mínim de 5 per entrar a l’Arxiu d’Artistes.

1. Tens estudis de música?

2. Has fet algun concert d’àmbit autonòmic?

3. Has fet algun concert d’àmbit nacional?

4. Has fet algun concert d’àmbit internacional?

5. Has guanyat algun premi?

6. Has enregistrat algún disc?

7. Tens web?

8. Tens algun concert pendent per a l’any 2019 o 2020?

9. Pertanys a alguna associació professional del teu àmbit artístic?

10. Has participat a alguna fira professional de música?

11. Has fet alguna col·laboració amb arts escèniques, visuals, literàries, etc?


 
Estic d'acord
Les dades personals facilitades en aquest document s'inclouran en fitxers propietat del Consell Insular de Menorca amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. D'acord amb les previsions del nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea aplicable des del 25 de maig de 2018 i en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, indicant-ho per escrit al Consell Insular de Menorca a la direcció artistesmenorca@cime.es